Sommarens beläggningsarbeten i Dalarna

2021-05-06
Mellan maj och september kommer ett stort antal beläggningsarbeten att genomföras i Dalarna. SMC Dalarna berättar här var och när vägarbetena pågår i vårt distrikt. Trafikverket tipsar också om vilka vägar du bör undvika och när medan entreprenören genomför infräsning och sedan asfalterar.

SMC Dalarna har talat med beläggningsansvarig i länet, Erik Stigsmark. Ett stort antal vägar kommer att få en ytbehandling - läs mer om hur den går till till höger. SMC rekommenderar dig som kör MC att undvika dessa vägar under den tid på arbetet pågår. Vänta med att köra där tills allt grus är bortsopat.  Observera att tiderna kan ändras beroende på väder och vind. 

Vilka vägar ska du undvika och när?

På några vägar görs s k infräsning innan asfaltering. Dessa vägar bör du undvika helt under tiden arbetet pågår. Dessa vägar är: 

Väg 570 Långvägen- väg 575 Skebergsvägen
18 kilometer. Ny beläggning läggs genom att nuvarande slitlager rivs, blandas med nytt material innean ett nytt slitlager läggs. Arbetsperiod: vecka 37-39

Väg 576 Södra Rälta-Åkersbodarna
7,5 kilometer. Ny beläggning läggs genom att nuvarande slitlager rivs upp, blandas med nytt material och sedan läggs ett nytt slitlager. Arbetsperiod: vecka 37-39

Väg 578 Djura-Hedby
3,4 kilometer. Ny beläggning läggs genom att nuvarande slitlager rivs upp och blandas med nytt material. Sedan läggs ett nytt slitlager. Arbetsperiod: vecka 37-39

Väg 654 Grängshammar-Hovgården
9,5 kilometer. Ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs ett nytt lager med asfalt. På vissa partier kommer det att bytas ut material i vägkroppen.
Arbetsperiod: Tid för arbetet ännu inte fastställd.

Väg 888 Enviken-Marnäs
7,8 kilometer. Ny beläggning läggs genom att nuvarande slitlager rivs upp på delar av sträckan och blandas med nytt material
Arbetsperiod: Tid för arbetet ännu inte fastställd.

Väg 916- väg 908-Rönnäs
9,3 kilometer. Ny beläggning läggs genom att nuvarande slitlager rivs upp på delar av sträckan och blandas med nytt material. På vissa partier kommer det bytas ut material i vägkroppen.
Arbetsperiod: Tid för arbetet ännu inte fastställd.

Aktuella beläggningsarbeten (remixing) i Dalarnas län 2021

 

E16 Tallen-Falun (Pillborondellen)
2,7 kilometer. Ny beläggning kommer att läggas genom att det översta lagret (toppbeläggning) tas bort och sedan läggs ett nytt lager med asfalt..
Arbetsperiod: Arbetet sker under vecka 24 (start 14 juni).

E45 Byråsen-Malung
5,6 kilometer. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: vecka 33-35  

Väg 26 länsgränsen Värmland-Tyfors
3 kilometer. Ny beläggning kommer att läggas då det översta lagret (toppbeläggning) tas bort och ersätts med ett nytt lager.
Arbetsperiod: vecka 33-39

Väg 26 Örskogen-Vansbro
19 kilometer.  Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: vecka 33-39

Väg 50, Genom Grängesberg
3 kilometer. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: vecka 22-24 

Väg 66, Smedjebacken-Ludvika
10 kilometer. Ny beläggning på vissa sträckor genom att det översta lagret tas bort sedan läggs ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: Kommer att utföras under perioden vecka 23-25.

Väg 70 Fu-Färnäs kvarn
7,7 kilometer. Ny beläggning läggs genom att översta lagret (topplager) värms upp. Därefter tillförs ny asfalt. Det kan se ut som det brinner längs vägen när befintlig asfalten värms upp.
Arbetsperiod: vecka 26-28.

Väg 70, Hedemora-Säter
12 kilometer. Ny beläggning kommer att läggas genom att det översta lagret (topplager) värms upp och sedan tillförs ny asfalt. Det kan se ut som det brinner längs vägen när befintlig asfalten värms upp.
Arbetsperiod: vecka 23-26 (uppehåll vecka 25).

Länsväg 301, Änderåsen-Furudal
15 kilometer. Ny beläggning läggs då det översta lagret tas bort sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: vecka 33-39.

Väg 311, Sälens by
1,6 kilometer. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort sedan läggs ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: vecka 33-36.

Väg 510/E45-Tällbyn
1,4 kilometer. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: vecka 33-35.

Väg 511 E45-Campingen
Cirka 700 meter. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: vecka 33-35

Väg 634 Jobsbo
1,7 kilometer. Ny beläggning läggs med ett nytt slitlager.
Arbetsperiod: Tid för arbetet ännu inte fastställd.

Väg 635 Ulfshyttan-Skenshyttan
10 kilometer. Ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: vecka 33-34

Väg 656 Floda-Halvarsgårdarna
3,9 kilometer. Ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: vecka 33-34

Väg 735 Fors- Garpenbergs herrgård
8,9 kilometer. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: vecka 17-20

Väg 735 Garpenberg-väg 270
10,5 kilometer. Ny beläggning läggs genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs ett nytt lager med asfalt.
Arbetsperiod: vecka 18-21 

 

Vägar som ska ytbehandlas

Åtgärd: När beläggningsarbete pågår med så kallad tankmetod, det vill säga att vägen beläggs med en ytbehandling, finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs. SMC rekommenderar att du inte kör på vägen då arbetet pågår.  Mer information om ytbehandling/tankbeläggning på Trafikverkets hemsida.
Påverkan: Stor påverkan, trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: maj-oktober

 • Väg 50, Lamborn-Svabensverk, 8,3 kilometer,: vecka 27
 • Väg 500 Tuvheden-Äppelbo              arbetsperiod: vecka 24
 • Väg 507 Äppelbo-Rågsveden             arbetsperiod: vecka 24
 • Väg 850 Böle-Länsgräns Gävleborg arbetsperiod:  vecka 27-28
 • Väg 889 Ingels- Lamborn                   arbetsperiod: vecka 26
 • Väg 896 Ingels- Övre Gärdsjö           arbetsperiod: vecka 26-27
 • Väg 908 Helgbo-Insjön                      arbetsperiod: vecka 28
 • Väg 938 E45-Ryssa                             arbetsperiod: vecka 24
 • Väg 944 Ryssa                                     arbetsperiod: vecka 24
 • Väg 976/E45-Tallhed-väg 296           arbetsperiod: vecka 24
 • Väg 996 Orsa-Hansjö                         arbetsperiod: vecka 26
 • Väg 1000 Björka-Våmhus                  arbetsperiod: vecka 26
 • Väg 1000 Våmhus-Hansjö                 arbetsperiod: vecka 26
 • Väg 1003 Hansjö-E45                         arbetsperiod: vecka 26


Sommarens beläggningsarbeten i Dalarna på Trafikverkets hemsida

 

Vad är infräsning? PEAB berättar. 
Infräsning är en teknik som kan återskapa ett bärlager genom att man blandar in nytt stenmaterial på plats i den gamla överbyggnaden. Infräsningstekniken kan användas på lågtrafikerade och enskilda vägar. Efter provtagning av det gamla bärlagret kan man bestämma fräsdjup och mängden makadam som behöver tillföras. Rätt mängd makadam läggs sedan ut separat och sammanfräses med det gamla bärlagret.

Vad är remixing? PEAB berättar. 
Remixing av asfalt är en teknik där man fräser upp den gamla asfalten, blandar den men ny asfalt på plats varefter man sedan lägger ut den på vägen igen

Vad är en tankbeläggning enligt Trafikverket?
Tankbeläggningar är en beläggningstyp som innebär att stenmaterial och bindemedel sprids ut på vägen var för sig, utan att ha blandats ihop innan. Det finns två vanliga varianter som används: ytbehandling och indränkt makadam. I Gävleborgs län är det alltså ytbehandling som kommer att genomföras på ett antal vägar i sommar.

SMC rekommenderar motorcyklister att undvika att köra på vägar medan någon form av tankbeläggning/ytehandling pågår och vänta tills allt grus är bortsopat. 

Ytbehandling
Vid en ytbehandling sprider man ut bindemedel över vägen. Sedan sprider man ut stenmaterial som täcker bindemedlet och slutligen vältar man ytan för att stenarna ska fastna och hamna rätt. De stenar som inte fastnat sopas senare bort.  Det är viktigt att ha rätt mängd bindemedel och grus för att inte skapa blödningar. Entreprenören ska sopa tills allt grus är borta. Ibland sänks hastigheten under tiden. Tyvärr betyder ytbehandling ökad risk för stenskott och att man kör omkull i gruset. När allt grus är borta är vägen relativt ojämn och kan ha skrovlig yta. Efter en tid försvinner detta. 

Indränkt makadam
När man använder beläggningen indränkt makadam läggs först ett tjockt lager av grov makadam. Sedan sprider man ut bindemedel som tränger ner i den övre delen av makadamlagret för att täta ytan och binda ihop stenarna. Därefter sprids ett tätande lager av stenmaterial och bindemedel. Liksom för ytbehandling är det viktigt att man sprider ut rätt mängd bindemedel och stenmaterial för att inte få problem med blödningar eller stenskott. Denna metod används främst på det mindre lågtrafikerade vägnätet. 

Hur kan en tankbeläggning se ut?


E45  Malung-Mora