2012 stor-träff 1

2012-07-02
SMC Blekinge, Kalmar, Jönköping och Kronoberg har träffats.

Den första dagen av det andra halvåret 2012 träffades ett antal ledamöter av styrelserna för SMC Blekinge, Kalmar, Jönköping och Kronoberg. Det fanns ingen spikad agenda utan det hela var tänkt som en lära-känna-och-snacka-lite-skit tillställning inför framtida mer organiserade möten. Under den första tiden stod folk mycket tillsammans med "sina egna" men ganska snart blev det mer mixat och när regnet kom och alla tog skydd under gemensamt tak, kom till och med lite mer seriösa ämnen på tal. Vi kom överens om att ha ett möte senare i höst där vi ämnar diskutera ett antal ännu ej helt definierade frågor. Tanken är att vi skall försöka utröna ifall det finns frågor/aktiviteter där vi kan vinna något på att arbeta tillsammans över länsgränserna. Det bör det väl göra tycker man. Kronoberg har till exempel ett rätt fint samarbete med Skåne vad gäller utbildning/lån av instruktörer. Just nu lutar det åt att respektive ordförande + ett par ytterligare från respektive distrikt träffas i Räppe utanför Växjö någon gång i början av september. Tills dess tar vi gärna emot förslag på sådant som ni tror kunde vara lämpliga samarbetsområden.

Kontaktinformation:
* Kronoberg http://www.svmc.se/Distrikt/kronoberg/Organisation/Styrelse/
* Kalmar    http://www.svmc.se/Distrikt/kalmar/Organisation/Styrelsen/
* Blekinge  http://www.svmc.se/Distrikt/blekinge/Organisationen/Styrelsen/
* Jönköping http://www.svmc.se/Distrikt/jonkoping/Organisationen/Styrelsen/

...nu tillbaka till Hard Dance Mania 8, CD2

mvh
/Inki-informator, Kronoberg

 

Bilder finns på http://www.smckronoberg.se/