Årsmöte 2014

2014-07-31
Kallelse till SMC Kronobergs årsmöte 2014.

Söndag 2014-10-05 klockan 15.00. Mötet brukar ta c:a en timme.
Plats: Hjorts MC:s klubbstuga, Hjortsberga.
GPS: 56.917 14.420

Glöm inte att ta med SMC:s medlemskort.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan mötet.

För ytterligare info:
Se kalendern.

Distriktsinformatör
Jarkko Inki
informator@smckronoberg.se
073-810 75 22