Avrostning i Uråsa söndag 26 april

2015-02-15
Glöm inte att anmäla dig till Avrostningen i Uråsa, observera det preliminära datumet är nu söndag 26 april.

Avrostning är det klassiska tillfället på våren då du smörjer upp dina körfärdigheter. Varje deltagare kör utifrån sina egna förutsättningar oavsett tidigare erfarenheter.  Syftet med kursen är att få en repetition och träning inför kommande hojsäsong. Målet är att du skall åka från avrostningen som en säkrare och tryggare MC-förare.
Detaljerad information kommer senare i bilagan till tidningen MC-folket "Kronobajken" under våren, på svmc.se/kronoberg samt på sv-se.facebook.com/SmcKronoberg 

Antalet platser är begränsade. Vi tar redan nu emot föranmälningar via mct@smckronoberg.se 

I anmälan skall du inkludera följande info:  

* SMC medlemsnummer  

* Namn  

* Telefonnummer på vilket vi kan nå dig vid behov  

* E-mailadress