BRÖ-registret är just nu inte tillgängligt och omarbetas för att anpassas runt GDPR.