Kursdokument

English version (further down)

 

SMC litteratur om MC-körning

 Full Kontroll och Bra Tänkt maj 2020.

SMC:s MC supplement till 0-visionen

 MC-Visionen

SMC Instruktörsdokumentation

Råd & Riktlinjer ver. 3 är ny för 2018. Trafiksäkerhetskopplingen som start på övningar är största nyheten. Dokumentet kompletteras med olika specialdokument som släpps löpande under 2018. SMC:s Råd & Riktlinjer är ett levande dokument, och ver. 3 kommer under hösten att utvärderas och justeras av instruktörskåren.

 

 SMC Råd och Riktlinjer Grunddokument 3.0.7 (NYTT)

SMC Gruskurs, Bilaga Råd och Riktlinjer ver 3 (NYTT)

SMC Grundkurs ver. 3 

 SMC Kurvkurs, Bilaga Råd och Riktlinjer 1.0.1 (NYTT)

KL Handbok Råd & Riktlinjer v 3 (NYTT)

Loggbok - Instruktörsaspirant (webb, för print-version, klicka här)

Inskrivningsblankett (kan fyllas i direkt i PDF-en)

Incidentrapport

Obligatorisk instruktörsintroduktion 2016

Olyckststatistik i trafik 2017

 

Dokument Covid19

Riktlinjer 2021

Riskanalys 2021

 Info Köra Kurser

 Info till polisen

Svar från polisen

Anmälningsblankett till polisen

 

Officiella skrivelser om SMC:s kursverksamhet

Brev till Sveriges kommuner  från SMC, Vägverket och Näringsdepartementet om behov av övningsplatser

Uttalande från SMC om MC-körning på banor 2010

Uttalande från SMC om MC-körning på banor 2014

 

English documents