SMC kurs som friskvård

Sedan slutet av 2020 ses vissa av SMC:s kurser som friskvård. Detta sedan SMC uppvaktat Skatteverket i frågan.

Att motionera och hålla sig frisk är viktigt för både kropp och själ. Därför kan arbetsgivare erbjuda skattefri friskvårdsersättning för sina anställda. De flesta väljer gym eller någon annan träningsform för sin motion. Men det finns mycket mer än så och alternativen är många. Sedan en tid tillbaka räknas även motorsport som en form av motion och kan genomföras med friskvårdspeng. 

Vad krävs för att en kurs ska räknas som friskvård?

Det finns två avgörande krav:

  • Det ska vara motion
  • Den ska kunna erbjudas till alla anställda. 

Den informationen har SMC fått bekräftad av Skatteverket vilket betyder att grund- och Knixkurser med SMC ses som friskvård eftersom friskvårdsbidraget vanligtvis räcker till för att kunna genomföra dessa på ett regelbundet sätt. För att en aktivitet ska kunna utföras på ett regelbundet sätt har Skatteverket som tumregel att det inte ska kosta mer än 1 000 kronor per tillfälle. Samtliga grund- och knix-kurser i SMC kostar mindre än tusen kronor.

Du lämnar dina kvitton till arbetsgivaren om du har deltagit på en KNIX- eller grundkurs. SMC undersöker också om man ska kunna lämna in en del av beloppen när man har genomfört en kurs på storbana eller med SMC Sport för att fler medlemmar ska kunna nyttja denna möjlighet till friskvård.  

Det betyder att du får en bättre hälsa samtidigt som du blir en säkrare förare då du deltar i kurs med SMC!

SMC-medlemskap är inte friskvård

Ett medlemskap i en förening klassas inte som friskvård enligt Skatteverket: Citat: "Friskvårdsbidraget kan inte heller användas för att köpa utrustning eller betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar."

SMC förmedlar informationen 

Observera att SMC endast meddelar den informationen som har kommit fram i samråd med Skatteverket.  Även om Skatteverket godkänt motorsport som friskvård kan arbetsgivaren ha en annan åsikt. Frågan om friskvårdsersättning är en sak mellan arbetstagare, arbetsgivare och Skatteverket. En arbetsgivare avgör vilka aktiviteter som erbjuds och Skatteverket fattar beslut individuellt.  Citat från Skatteverkets hemsida: 

”Skatteverket kan anse att aktiviteten är godkänd som skattefri friskvård, men arbetsgivaren kan välja att inte erbjuda den aktiviteten”

Friskvårdsaktiviteter A–Ö | Skatteverket 


Kör du en grund- eller knixkurs med SMC räknas den som friskvård! Foto: Tina Malm