Betalningsvillkor och avbokningsregler

Betalningsvillkor och avbokningsregler 

Avtalsvillkor för SMC kurser och utbildningar 
 
Bokning av kurs eller utbildning 
För att boka en kurs med SMC fyller du i bokningsformuläret på hemsidan samt betalar en anmälningsavgift på 200kr inom 10 dagar från bokningstillfället. Anmälningsavgiften försäkrar dig om en bokad plats på den valda kursen. Betalas inte anmälningsavgiften senast vid förfallodatum kommer din kurs att avbokas. Är kursen fullbokad placeras den som vill på en väntelista, utan kostnad. 

Vi vill även informera om att du kan lägga till ett avbeställningsskydd ifall du blir sjuk.  
Avbeställningsskyddet kostar 150 kr per kurstillfälle. Du kan läsa mer om det här. 

Betalning kan ske med kort (vi använder givetvis 3D-Secure), Swish eller faktura. Om du väljer att betala med fakturaska full betalning vara erlagd senast 30 dagar innan kursen ska genomföras. Om du inte betalar fakturan senast vid förfallodatumet kommer du att avbokas. 

Om du på väntelistan har erbjudits en plats ska hela beloppet betalas snarast möjligt på det sätt som anges av SMC. Vid utebliven betalning kommer den kursplatsen erbjudas till nästa. 
 
Avbokning 
Du kan när som helst avboka ditt deltagande minst 31 dagar innan kursen börjar. Du återfår kursavgiften, men inte eventuellt redan inbetald anmälningsavgift eller avbeställningsskydd. 
Om du avbokar kursen 30 till 15 dagar innan kursstart så återfås halva kursavgiften.  
Vid avbokning 14 dagar och närmre från kursstart återbetalas inte kursavgiften, om inte ett betalt avbeställningsskydd kan åberopas. 
Om du har tecknat avbeställningsskydd kan du när som helst avboka kursen enligt de avbeställningsvillkoren som gäller för avbeställningsskyddet. 

Kom ihåg att anmälningsavgift och ev avbeställningsskydd inte återbetalas när du avbokar dig. 

Särskilda avtalsvillkor för bokning och avbokning av SMC Prova-på halvdagars-kurser samt prova-på-tjejdag
 
Bokning av Prova-på halvdagskurs samt prova-på-tjejdag
För att boka en halvdags-prova-på-kurs eller prova-på-tjejdag med SMC fyller du i bokningsformuläret på hemsidan och betalar direkt med kort, bank eller Swish och en anmälningsavgift på 200 kr reserveras. Anmälningsavgiften försäkrar dig om en bokad plats på den valda kursen och är inte återbetalningsbar. Är kursen fullbokad kan du välja att placeras på en väntelista utan kostnad. Ingen anmälningsavgift betalas för att stå på väntelista. 

Avbeställningsskydd finns inte på dessa halvdagar, eller prova-på-tjejdagar. Du kan däremot avboka dig så sent som 15 dagar innan kursstart och återfå betald kursavgift.  Anmälningsavgiften återbetalas dock inte. 

Om du på väntelistan har erbjudits en plats ska hela beloppet betalas snarast möjligt på det sätt som anges av SMC. (Faktura sändes med e-post direkt när man tackar ja) Vid utebliven betalning kommer den kursplatsen erbjudas till nästa på väntelistan. 
 
Observera att SMC inte erbjuder avbeställningsskydd för prova-på kurser. Detta då det inte är förenligt med den låga kursavgiften. 

Under kursen 
Du ansvarar själv för transport till och från kursen. 

Du som deltagare ansvarar för att du innehar giltigt A-körkort och att motorcykeln som används på kursen är en landsvägsregistrerad motorcykel. Motorcykeln ska vara besiktigad och godkänd av ett svenskt besiktningsorgan som till exempel Bilprovningen, OPUS, etc. Motorcykeln ska vid kurstillfället vara påställd, i trafik och ha minst en giltig trafikförsäkring. Registreringsskylten ska vara väl synlig på din MC. Om det är en ren endurokurs som genomförs på en godkänd endurobana kan en enduroregistrerad motorcykel användas. 

Du ska ha godkänd motorcykelhjälm, kläder, ryggskydd/airbag-väst, stövlar och handskar avsedda för motorcykelkörning. Bröstplatta och heltäckande hjälm rekommenderas men är inget generellt krav. Om särskilda regler finns för en kurs gäller dessa. Särskilda regler framgår på hemsidan under information om aktuell kurs. Personlig skyddsutrustning ska vara i gott skick. 
 
Gäller Grundkurser 
I vissa fall kan du som handledare ta med dig din elev till någon av SMC:s grundkurser. Du ansvarar dock för din elev och hens utrustning och motorcykel enligt ovan. Mer om SMC:s utbildningar för körkortselever finner du r.  
 
Avbokning 
Observera att avbeställningsskydd inte finns på dessa halvdagar. Du kan däremot avboka dig så sent som 15 dagar innan kursstart och återfå den delen av kursavgiften som inte avser anmälningsavgift. Vid avbokning 14 dagar eller närmare kursstart återbetalas inget av den inbetalda kursavgiften. 
 
SMC och dess instruktörer har rätt att förvisa en deltagare från kursen ifall att:  
• deltagaren inte följer reglerna 
• beter sig på ett sådant sätt som utgör en risk för sig själv och/eller andra kursdeltagare 
• inte använder den utrustningen som krävs för att kunna genomföra kursen. 
• Motorcykeln inte är det skicket för att kunna genomföra kursen.  
 
Om en deltagare är påverkad av alkohol eller droger förvisas han eller hon omedelbart! 
I ovanstående fall ersätts ingen erlagd betalning till den deltagaren. 
 
Om kursen ändras eller ställs in 
Om kursens ställs in eller på annat sätt inte kan genomföras så har SMC skyldighet att informera dig omedelbart om detta. Om en kurs inte kan genomföras på grund av SMC har du givetvis rätt att återfå den redan inbetalda kursavgiften. 

Force majeure 
SMC har full rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller före kursen inträffar naturkatastrof, översvämning, strejk eller annan händelse som väsentligt påverkar förhållandena på kursplatsen vid den tidpunkt då kursen ska genomföras och därmed förhindrar kursens genomförande. Vid sådan oförutsedd, extraordinär händelse och då SMC:s utgifter för aktuellt arrangemang kvarstår, är SMC inte skyldig att återbetala erlagd kursavgift. 
Desamma gäller även om regeringen eller någon svensk myndighet fattar beslut av sådan karaktär som gör det omöjligt att kursen kan genomföras. 
 
OBS! 
Kom ihåg att lite regn inte hindrar oss från att köra motorcykel. Var beredd på alla väderlägen och öppen för att lära dig mer om din MC och hur man kör den även under lite sämre förhållanden.  
 
Tvister 
Vi från SMC försöker alltid att lösa eventuella tvister om tolkning och tillämpning av dessa avtalsvillkor med hjälp av förhandlingar. Om du mot förmodan skulle tycka att detta inte är tillräckligt har du naturligtvis alltid rätt att vända dig till ARN eller allmän domstol.