Årsmöte 2021

Coronan är fortfarande inte över i Sverige. Myndigheternas regler och rekommendationer gör det omöjligt att på ett demokratiskt sätt genomföra ett fysiskt årsmöte 2021. Årsmötet hålls istället digitalt via Vote IT mellan den 15 - 22 maj.

Kallelse till årsmöte 2021
Styrelsen beslutade vid mötet 21 januari att ställa in SMC Weekend och årsmötet. Utifrån rådande smittorisk går det inte att på ett demokratiskt sätt kunna genomföra detta i Båstad som planerat. Årsmötet hålls istället via Vote-IT mellan den 15 och - 22 maj.

Här kan du läsa och ladda ner årsmötesluntan för årsmötet 2021 (dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, motioner med förslag till svar, 17MB)..


Hur kan du delta?
Logga in på Mitt konto på svmc.se. Där kommer du att hitta en knapp "SMC:s årsmöte 2021". Klicka på knappen och uppge din e-post adress som kommer att vara din verifiering för att kunna delta i årsmötet. Gör detta senast den 10 maj 2021. 

Den 11 maj kommer du att få en e-post ifrån vår ordförande Rolf Skoog som kommer att hälsa dig välkommen till årsmötet samt en e-post med en anmälningslänk till Vote-IT. (kontrollera alla dina inkorgar och spamfiltret). 

Anmäl dig till Vote-IT senast den 14 maj 2021 för att kunna delta.

Hur går själva årsmötet till?
Årsmötet kommer att delas upp i två delar: Mellan den 15 maj och 20 maj har du möjligheten att kunna gå igenom dagordningen och läsa samtliga årsmötetshandlingar samt titta på valberedningens förslag på personval. Under den tiden har du även möjlighet att kommentera, diskutera och lämna förslag. Du kommer dock inte att kunna rösta på någon av de punkterna. En kommentar om "bifall" eller "avslag" exempelvis under en punkt kommer inte kunna att räknas som en röst. 

Omröstningen kommer att äga rum i Vote it den 22 maj mellan 09:00 till 12:00. Först då kommer du att kunna lämna din röst i det digitala årsmötet. 

Hur man använder Vote-IT kan du se här:Valberedningen förslår att Ingrid Salmon Norén, Skåne, blir ny ledamot i styrelsen under två år. Ingrid sitter i SMC Skånes styrelse som ordförande.

 

Här kan du läsa och ladda ner hela årsmötesluntan för årsmötet 2021 (17MB).


Styrelsens verksamhetsberättelsen presenterades i MC-Folket 3/2021. Du kan ladda ner och läsa den här.