Årliga konferenshelgen i november

OBS! Ny flik under uppbyggnad from 2019-11-08 Material till varje kurs och modul återfinns under respektive länk.

Kurser förmiddag:

Ordföranden

Valberedning

Informatörer och webbmasters

Kassörer och revisorer

MCT

Styrelseteknik

Introduktionskurs

 

Valbara fördjupningar hela eftermiddagen:

SMC School - Grusverksamheten

SMC Sport

Politiskt arbete på lokal och regional nivå

Introduktionskurs

 

Valbara fördjupningsmoduler pass 1 eftermiddag:

Marknadsföring- Mässor och monterarbete

EPI-SMC:s Hemsida

Fördjupning kassörer - Inriktning Kassörer

 

Valbara fördjupningsmoduler pass 2 eftermiddag:

Marknadsföring - Kommunikationskanaler

EPI-SMC:s hemsida

Fördjupning kassörer - Inriktning Revisorer

 

Program konferenshelgen 2019