Svedea om Sporthojsförsäkring

MC-kategorin Supersport har under de senare åren haft en klart sjunkande marknadsandel när det gäller nyregistrering och det påverkar givetvis också det totala MC-beståndet över tid. Oaktat detta uppstår det ofta diskussioner över det begränsade urvalet av försäkringslösningar för denna typ av motorcykel.

När det gäller MC-försäkring har Svedea tagit beslutet att enbart erbjuda den lagstadgade trafikförsäkringen till en fast årspremie om 26.500 kronor. Bakgrunden till detta baseras på tydlig statistik avseende skadeutfallet på kategorin Supersport tillsammans med rådande lagstiftning.

Statistik från ett flertal år visar den tydliga överrepresentationen Supersport har när det gäller exempelvis skador med dödlig utgång. Djupstudier visar också att man i mer än 70% av dessa dödsfall kört mycket över tillåten hastighet. I detta sammanhang saknar försäkringsbolagen stöd för att helt kunna neka personskadeersättning. Bolagen måste till och med betala ersättning vid personskada även när föraren saknar körkort eller när tjuven åker omkull och skadar sig.

”Vi vet att enskilda MC-ägare av dessa modeller kommer i kläm och beklagar detta men vi måste skapa ett generellt fungerande regelverk för att skapa bästa möjliga förutsättningar till det stora mc-kollektivet” säger Olle Molin, produktchef för MC på Svedea och fortsätter. ”En kraftigt ökad medelpremie för samtliga hojåkare skulle bli resultatet om vi skulle försäkra dessa modeller, något som vi inte ser som en lösning.”