SMC begär prövningstillstånd i HD om MC-parkering

2011-06-08
<p>Allt fler motorcyklister bötfälls i samband med parkering vilket beror på oklara regler. SMC har nu begärt prövningstillstånd i Högsta Domstolen för en dom från Hovrätten i Skåne och Blekinge. En SMC-medlem fick parkeringsanmärkning trots att han betalt avgiften eftersom lappen försvunnit. SMC.s Rättsfond bekostar medlemmens ombud.&nbsp;</p>

Alla som kör motorcykel och moped klass I måste ställa ifrån sig den ibland. Saknas avgiftsfria MC-parkeringar och det samtidigt ställs krav på P-lapp eller P-skiva uppstår frågan: var ska den förvaras? Kan man visa upp biljetten i efterhand? Ska biljetten förvaras på motorcykeln? Ska regler som är anpassade för bilar automatiskt omfatta motorcyklar och mopeder klass I?

SMC har konstaterat att det finns flera rättsfall som pekar i olika riktning. Rättsläget är alltså oklart. När SMC fick kännedom om en dom i Hovrätten i Skåne och Blekinge kontaktade vi medlemmen som drabbats av både parkeringsanmärkning och rättskostnader. Han ville gärna driva frågan vidare. SMC:s styrelse beslutade vid mötet i maj att bevilja bidrag ur SMC:s Rättsfond för att begära prövningstillstånd i Högsta Domstolen. En av SMC:s samarbetsjurister har nu skickat in handlingar. Nu väntar SMC med spänning på utgången i frågan som också lyftes vid mötet med Riksdagens Trafikutskott förra veckan.

Handlingar i ärendet:
Tingsrättens och Hovrättens beslut 
SMC:s begäran om prövningstillstånd till HD. 
Mer information om MC-parkeringar hittar du här. 
Har du fått din parkeringsanmärkning upphävd av polisen efter 2007? Då vill SMC ha kontakt med dig.
Ansvarig för frågor om MC-parkering på SMC är Maria Nordqvist


Fler avgiftsfria parkeringar för MC och moped klass I skulle minska P-böter för MC-ägare!