Insändare Skyhöga parkeringsavgifter att vänta för mopeder och motorcyklar

I vår införs en helt ny parkeringsavgift för mopeder och motorcyklar i Stockholm på upp till 20000 kronor per år. Det kommer som ett hårt slag för alla de som dagligen pendlar till city. Denna insändare har skickats i början av april till DN och SvD. Alla MC-och mopedägare som drabbas av P-avgifterna kan själva skriva till sin lokalpress.

I alla större städer behövs smidiga och flexibla lösningar för arbetspendling. För de som bor eller arbetar långt ifrån hållplatser och tunnelbanor är moped eller motorcykel ett alternativ för att få ihop livspusslet. Tidsbesparingen kan vara flera hundra timmar per år. En förutsättning är dock att det finns möjligheter till parkering till en rimlig kostnad.

I andra delar av världen är tvåhjulingspendlingen omfattande och den premieras med gratis parkering. Så har det även varit i Stockholm där man hittills har fått parkera utan avgift på särskilt markerade platser.

Det här vill nu den styrande majoriteten i Stockholm med trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) i spetsen sätta stopp för. Samtidigt som man avgiftsbelägger fler områden och höjer avgiften för bilar för att skapa större omsättning på parkerade fordon införs också en helt ny avgift på mopeder och mc. Någon utredning av behovet eller av konsekvenserna för de som pendlar på två hjul finns inte. Trafikkontoret och Helldén själv ”tror” att moped och mc, i likhet med bilar, används för besöksparkering och att det behövs omsättning även på dessa. Men hur det egentligen ligger till vet inte Trafikkontoret.

Sveriges Motorcyklister (SMC) har – till skillnad från Trafikkontoret – gjort kartläggningar av pendlingen. Dessa visar att ett mycket stort antal mopeder och mc används för daglig pendling. Det är alltså inte fråga om tillfälliga besöksparkeringar. Men denna analys saknas helt i stadens parkeringsstrategi. Utan tillstymmelse till underlag införs alltså parkeringsavgifter på upp till 20000 kronor per år för den mopedist eller motorcyklist som åker till jobbet i city dagligen. Med de nivåerna spelar det mindre roll att avgiften jämfört med bil är reducerad. Det införs även ett boendeparkeringstillstånd på moped och mc.

Det finns flera alternativ till denna skyhöga avgift. Det mest naturliga vore att i likhet med övriga världen avgiftsbefria all parkering med tvåhjulingar. Eller åtminstone ta hänsyn till att en parkerad moped eller mc bara tar upp 1/6-del av ytan för en bil och anpassa avgiften efter det. Ett tredje alternativ är ett parkeringstillstånd för pendlare. Med sådana åtgärder kan staden åstadkomma en något ökad omsättning på platser utan att helt sätta käppar i hjulen för alla människor som åker moped eller mc till jobbet.

Om däremot avgiften införs som planerat kommer mc-parkeringarna att gapa tomma samma dag som skylten sätts upp. Det finns då en stor risk de särskilda platserna successivt tas bort och ersätts med bilplatser. Då har den styrande majoriteten i Stockholm utraderat en av de mest ytbesparande, tidseffektiva och prisvärda lösningarna för stockholmarnas pendling, till förmån för fler bilparkeringar. Det kan inte ha varit målsättningen för Daniel Helldén och Miljöpartiet.

Jesper Christensen, generalsekreterare Sveriges Motorcyklister (SMC)

Olle Henriksson, ordförande SMC Stockholm

Andreas Egeryd, SMC-medlem och MC-pendlare


Redan innan beslut i Högsta Förvaltningsdomstolen har Stockholm parkering AB infört avgift på 20 kronor per timme på MC- och mopedparkering på tomtmark.