SMC.s vägspanare

SMC har en vägspanare i varje distrikt. Vägspanarna är SMC:s ansvariga och förlängda arm i vägmiljöfrågor runt om i landet. De är kontaktperson mot Trafikverkets sex regioner samt mot kommunerna i varje distrikt. Vägspanarna ska ge MC-perspektivet på vägmiljön, peka på problem och möjligheter.

et finns en vägspanare i samtliga 21 distrikt. Här följer en kort presentation och kontaktuppgifter till varje person. 

Distrikt Presentation
Blekinge vakant  
Dalarna

Göran Grahn .

 
Gotland 1 Stig Göransson  
Gotland 2 Åke Hoas  
Gävleborg Cathrine Södergren  
Halland Lars-Olof Nilsson  
Jämtland Ulf Persson  
Jönköping Lars-Göran Friman 
 
Jönköping 2 Mikael Hultberg  
Kalmar 1 Hans-Ove Görtz  
Kalmar 2

Larz Glemfors

 
Kalmar 3 Mattias Olsson  
Kronoberg 1 Jan Karlsson  
Kronoberg2 Hans Winberg  
Norrbotten Jaska Tamminen  
Skåne 1 Bengt Bengtson  
Skåne 2 Mats Wallin  
Skåne 3 Per-Göran Eriksson  
Skåne 4 Bengt Rost Ohlsson  
Stockholm

Vakant

 
Södermanland

Erik Persson

 
Uppsala 1 Olle Furåker  
Uppsala 2 Björn Ström  
Uppsala 3 Jan Bondesson  
Värmland 1 Per-Thomas Lindberg  
Västerbotten Leif Olofsson  
Västernorrland   Vakant  
Västmanland

Lars Fröjd

 
Västra Götaland 1

Jan Rickardsson 

 

 
Västra Götaland 2
Jan Johansson
 
Västra Götaland 3 Sture Johansson  
Örebro 1  Ronny Overgaard  
Örebro 2 Claes Carlsson  
Örebro 3 Mats Schaffer  
Östergötland 1

 Frank Lindström

 
Östergötland 2

Tommy Pettersson