MC och miljö

Motorcykeln sliter mindre på vägarna, bidrar till minskad trängsel då den enkelt kan passera köer, drar ofta mindre bensin jämfört med bilen och har en miljövänligare tillverkningsprocess. Dessutom återvinns i stort sett alla motorcyklar i sin helhet. Därför anser SMC att motorcykeln är ett miljövänligt fordon. Men, precis som för alla andra fordon finns en förbättringspotential. Det är långt kvar till en fossiloberoende fordonsflotta. Motorcyklar fyller en viktig funktion i samhället och bör självklart tas i beaktande i alla former av transportplanering.

Hållbarhetsredovisning för SMC och Svemo

Under 2018 publicerade SMC och Svemo en gemensam Hållbarhetsredovisning. Den skickades ut med MC-Folket 7/2018 till alla SMC-medlemmar. MC-folket var samtidigt ett nummer som enbart handlade om el-motorcyklar. Hållbarhetsredovisningen har översatts till engelska. Sustainability report 2.0

Krav på avgasemissioner

 Sedan 2003 är alla nya motorcyklar försedda med någon form av avgasrening. Hur kraven skäpts framgår av bilden nedan. 


Klicka på bilden för större format. 
Förklaring: CO = kolmonoxid, HC= kolväten, NOX= kväveoxider, PM = partiklar

Att köpa. äga och köra elmotorcykel 

SMC får många frågor om el och frågorna handlar om allt från hur man laddar till hur tekniken egentligen fungerar. Därför har SMC skapat en del på hemsidan som enbart handlar om elmotorcyklar. Den innehåller bland annat en artikelserie i 16 delar. 

Premie till elmotorcykel

Under 2018 delade regeringen ut premier till personer som köper en elmotorcykel, elmoped och elcykel. Premien var max 10 000 kronor per person en gång. Utan SMC:s medverkan hade inte motorcyklarna kunnat få bidrag överhuvudtaget. Ansökan hanterades av Naturvårdsverket. Syftet var att flytta transport från bilen till lätta elfordon. I slutet av 2018 upphörde detta då pengarna var slut och det blev ett regeringsskifte. .Läs mer här. 

 

MC-trafikens miljöpåverkan

 
Det totala koldioxidutsläppet ökade enligt Trafkverket under 2018 och var 15,45 miljoner ton. Av detta bidrog motorcyklar och mopeder med en halv procent vilket är en lika låg andel som under 2016, 80 000 ton. All MC- och mopedtrafik i Sverige under 2018 motsvarade 8 900 personer som flyger tur och retur Stockholm-Bangkok. Det kan jämföras med att cirka 300 000 svenskar reser till Thailand varje år. Utsläppen från MC och moped har alltså inte ökat. Läs artikel. 

SMC:s miljöpolicy


Under 2013 antog SMC:s styrelse en ny miljöpolicy som lyder:

SMC ska ta ansvar för vår gemensamma miljö och kommande generationer genom ett aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda motorcyklismen mot en långsiktig hållbar utveckling. SMC välkomnar därför en utveckling mot effektivare och mer bränslesnåla motorer. De viktigaste miljöaspekterna för SMC:s verksamhet är att begränsa ljud- och luftemissioner genom kunskapsspridning och dialog med medlemmar, tillverkare och andra intressenter.  

SMC:s och Svemos Hållbarhetsredovisning 2018 
SMC /Svemo Sustainability report 2018
SMC:s hållbarhetsredovisning 2013
SMC:s miljöpolicy 2013
Global reporting

 
Klicka på bilden för att komma till Hållbarhetsredovisning 2.0


Fler och fler skaffar elektriska motorcyklar. Bild: Gert Thell

 


Motorcykeln är ett perfekt fordon i staden. Foto: Fredrik Elfdahl


Motorcykeln funkar också på vinter. Foto: Anders Nordén