Privatimport

När Sverige gick med i EU ökade antalet privat- och parallellimporterade motorcyklar. Men de stora prisskillnaderna har jämnats ut och idag understiger importen tio procent.

Trots att det ska vara enkelt att importera ett fordon inom EU där fri rörlighet råder, så uppstår ibland problem. Därför har SMC under flera år drivit ett antal frågor mot Trafikverket, Transportstyrelsen och besiktningsorganen. Krav på intyg om ålder och annat har därför slopats. Problem med hastighetsmätare på motorcyklar från UK löstes så sent som våren 2009. 

Då det gäller import från tredje land är det möjligt att importera motorcyklar som tagits i bruk före 17 juni 2003. Dessutom har flera föreskrifter tillkommit som gör det möjligt att importera motorcyklar från USA som tagits i bruk senare. . Krav är att de tagits i bruk och uppfyller amerikanska federala avgaskrav.

Det har varit omöjligt att importera en hoj från något annat tredje land om den tagits i bruk efter 17 juni 2003. Problem har också uppstått för dem som importerat lågseriefordon från USA. Nu har möjligheten att söka dispens ökat och i de kommande föreskrifterna kan du som tar hem en MC som flyttsak eller förvärvat den genom arv och/eller testamente få den godkänd. Privatimport för eget bruk från tredje land (ej USA) kommer fortfarande inte att vara möjligt. 

Ansvarig myndighet för fordonsfrågor är Transportstyrelsen som också hanterar ursprungskontroll av alla importerade fordon. Det mesta som rör importfrågor finns på Transportstyrelsens hemsida. 

Här hittar du SMC:s infoblad om privatimport av motorcyklar.

Rådgivning om handel inom EU lämnas av ECC Sverige. 

Kostndsfri juridisk rådgivning om frågor som rör EU lämnas av EU-kommissionens rådgivningstjänst där oberoende juridiska experter ger dig råd.

Ska man handla i Sverige, EU eller USA?