Övningskörning i Norge

Många vill övningsköra under semester och kortare turer i Norge där underbara MC-vägar lockar. Nu har Statens Vegvesen gett klart besked - svenska motorcyklister får övningsköra i Norge om vissa krav är uppfyllda. Det är ett bra besked som kommer att göra många körkortstagare glada. Övningskörning är tillsammans med utbildning i trafikskola en viktig del av körkortsutbildningen för säkrare förare.

En av SMC:s medlemmar kontaktade många instanser och fick till sist ett klarläggande från Statens Vegvesen i ett brev. Det är möjligt för svenska motorcyklister att övningsköra i Norge men vissa krav måste vara uppfyllda. 

  • Eleven måste ha fyllt 25 år
  • Handledaren måste ha fyllt 25 år
  • Handledaren måste ha haft körkort under minst fem år för den körkortskategori som övningskörningen avser
  • Handledaren kan köra egen MC eller åka med bakpå eleven
  • Både handledare och elev måste ha en varselväst med ett L synligt. 
  • Handledare och elev måste kunna kommunicera med varandra genom kommunikationsutrustning. 
  • Handledaren måste ha med körkort för att visa att han/hon är över 25 år och har haft körkort under minst fem år för den körkortskategori övningskörningen avser

Utöver detta måste elev och handledare ha med handledarbevis för övningskörning vid färd i Sverige. 

Varselväst med L finns att beställa hos Biltema i Norge.  Ett alternativ är att eleven klistrar fast ett rött L i motsvarande storlek under den svenska varselvästen med texten Övningskör och att handledaren klistrar fast ett L på en varselväst. Detta är alltså ett krav för att övningsköra i Norge. 

SMC önskar alla lycka till med körkortet och hoppas att de blivande motorcyklisterna får fina upplevelser på de norska vägarna. 


Biltemas norska väst för övningskörning med MC, ett krav för både handledare och elev.

 


Biltemas varselväst för övningskörning i Sverige.