Ska du bli handledare vid privat övningskörning?

SMC uppmanar alla att utbilda sig grundligt innan man tar MC-kort. Den bästa utbildningen som ger högst godkännande vid körprov är om man kan kombinera trafikskola och privat övningskörning. Men, hur länge gäller egentligen ett handledarskap? Kan man avsluta ett handledarskap? Får man ha hur många elever som helst? Det är viktiga frågor som SMC informerar om eftersom många söker handledare vid privat övningskörning med MC.

Vilken myndighet utfärdar?
Transportstyrelsen utfärdar handledarskap för privat övningskörning. Det kostar inget och tar bara några dagar att få ett beslut hem i brevlådan. Som handledare ska du alltid ha intyget med under övningskörningen.

Hur länge gäller ett handledarskap?
Alla handledarskap som utfärdades före 31 december 2011 gäller tills vidare. För att dessa ska upphöra måste du begära att det upphör. Du måste begära det via ett brev till vd körkort, Transportstyrelsen, 701 97 Örebro.

Den 1 januari 2012 trädde nya regler i kraft på området för att minimera utbildning vid illegala trafikskolor.  Reglerna betyder att ett handledarskap gäller fem år från utfärdandet. Om eleven inte är klar efter fem år ansöker man om förlängning. Handledarskapet fortsätter att gälla, även sedan eleven tagit körkort. 

Finns det ett tak för antal godkännanden?
En privat handledare får ha högst 15 godkännanden samtidigt.  Har du varit handledare innan 2012 och inte avslutat dessa bör du göra det om du ska övningsköra med elever i framtiden. Alla godkända handledarskap från 2012 gäller under fem år. 

Observera att begränsningen är max 15 godkännanden samtidigt och inte max 15 elever. Det innebär t.ex. att om du ansöker och blir godkänd enbart för B först och en tid efteråt ansöker och blir godkänd för samma person på A så blir det 2 godkännanden trots att det är samma elev. SMCs tips är därför att ansöka för flera behörigheter när man ändå ansöker om att bli handledare vid privat övningskörning. 

Vem ansvarar för eleven under övningskörning?
Det är handledaren som ses som förare och är ansvarig vid övningskörningen. Därför är det viktigt att du har uppsikt över eleven, att ni är överens om hur övningskörningen ska genomföras och att eleven följer trafikreglerna. Om inte - är det du som är ansvarig. 

Man ska alltid ha med handledarskapsbeviset vid övningskörning. Om beviset är skickat till en digital brevlåda ska man på begäran kunna logga in och visa upp det.

Kan man avbryta ett handledarskap?
Nej, det går inte. Vill man inte köra med en person får man helt enkelt förklara det och varför man inte längre vill fungera som handledare. Handledarskapet upphör efter fem år. Bakgrunden till denna regel är att man vill minimera körning vid svarta trafikskolor. 

Är det något på gång på området?
Regeringen gav ifjol Transportstyrelsen i uppdrag att utreda svarta trafikskolor. En del av innehållet är att man vill minimera antalet handledarskap. Siffran fem har nämnts för SMC. Uppdraget ska redovisas i slutet av augusti 2020.

Övningskör med SMC
Elever som övningskör är välkomna på SMCs grundkurser tillsammans med sin handledare. Läs mer här. 

Krav under färd
Transportstyrelsen utfärdar krav för vad som gäller under privat övningskörning. Det finns inga krav på introduktionsutbildning för övningskörning med MC. Handledaren får enbart köra med en elev åt gången. Eleven får köra framför eller bakom handledaren. Eleven måste ha väst/skylt med märket "Övningskör". Läs mer i SMCs folder om att ta körkort. 

FAQ Transportstyrelsen


Lena åker bakpå sonen Aron vid övningskörning med MC. 

 


Väste