Remissvar och yttranden

SMC besvarar alla remisser som kommer till vårt kansli som rör motorcyklism. SMC lämnar också yttranden och liknande, både på begäran av och på eget initiativ, till myndigheter, organisationer och företag.

SMC svarar på alla sorts remisser som rör motorcyklister och motorcyklism.
Här hittar du remissvar från 2021.  Tidigare remissvar hittar du i kolumnen till vänster. Du behöver gratisprogrammet Acrobat Reader för att läsa artiklarna. Om du saknar Acrobat Reader, klicka här

Public consultation om körkortsdirektivet EU-kommissionen 5 maj 2021.

Yttrande samråd Trafikverket E45 Säffle-Hammar, 29 mars 2021

Remissvar Trafikverket om val av räcke på väg 541, Västerbotten, 16 mars 2021

Remissvar Transportstyrelsen om föreskrifter och allmänna råd om egenskapskrav för vägar, gator, spårvägar och tunnelbanor, 10 mars 2021

Remissvar ARN om införande av avgifter för ansökningar m.m., 3 februari 2021

Remissvar Transportstyrelsen Teknisk identifiering av fordon, 15 januari 2021

Remissvar Infrastrukturdepartementet Angående fusk vid förarprov och illegala trafikskolor, 4 januari 2021