Hur förbättra sikt i korsningar?

Trafikverkets djupstudier av motorcyklister som dött i olyckor 2005-2013 visar att 108 personer dödades i en korsning.

Ju mer hinder det finns i vägmiljön, desto svårare blir det att se en motorcyklist som kommer körande på vägen. Det kan räcka med en stolpe för att skymma en motorcyklist som passerar.

 

Vad kan väghållare göra?
I flera europeiska länder pågår projekt för att göra vägmiljön säkrare för motorcyklister. I Norge har en Nollvisionsväg för motorcykel skapats där en åtgärd var att rensa bort onödiga stolpar och skyltar i korsningar. I denna powerpoint-presentation kan du se hur resultatet blev före och efter vägen säkrades för motorcyklister.

Statens Vegvesen, Norge, har en handbok som handar om MC-säkerhet vid utformning och drift och underhåll av vägar. Där behandlas korsningar, läs den här.

Trafikverket publicerade 2009 "Säkrare MC på väg" som tar upp korsningsproblemet för motorcyklister. 

Ett annat sätt att öka motorcyklisternas synbarhet är att tillåta motorcyklar i bussfiler. Det är tillåtet i andra länder och på några vägar i Stockholm. SMC skulle helst se samma regler i Sverige som i Norge, d v s att MC tillåts körai alla bussfiler enligt lag. Läs mer här.