Avsluta medlemskap

Genom att fylla i detta formulär avslutar du ditt medlemskap.

Medlemsnummer
Förnamn
Efternamn
Telefon (valfritt)
E-post (valfritt)
Hur länge har du varit SMC-medlem
Har du varit en aktivmedlem som arbetat i organisationen eller endast en "vanlig" medlem?
OM möjligheten erbjöds, skulle du även i fortsättningen vilja prenumerera på tidningen MC-folket?
  
Varför vill du avsluta ditt medlemskap i SMC?Anledning till avslutat
medlemskap eller annat
meddelande till SMC
  
 

AB

 

 

B

 

 

b

b

b

b

b

B

 

 

B

 

Om du avslutar ditt medlemskap under året så återbetalas inga pengar.
Har du familjemedlemskap så måste de övriga i familjen kontakta SMC för att fortsätta sitt medlemskap.
Kontakta oss gärna vid frågor
0243-66970