Familjemedlemskap

I ett familjemedlemskap blir hela familjen medlem till ett pris. Erbjudandet gäller för familjemedlemmar som är skrivna på samma adress. Som familjemedlem räknas make/maka, sambo och barn. Barn får dock vara folkbokförda på annan adress och kan ingå i ett familjemedlemskap till och med det år de fyller 19 år.

Trycksaker skickas i ett exemplar per familj men medlemskort skicks till samtliga medlemmar i separata utskick. 

Registrera ditt familjemedlemskap i formuläret nedan och fyll i samtliga medlemmars uppgifer. Inom ett par dagar skickas en faktura och medlemskapen aktiveras när betalningen är mottagen.

Registrera familjemedlemskap