Corona och planerade resor 2021-2022

Trots det osäkra läget i Sverige, Norden, Europa och världen har SMC Travel beslutat att genomföra resor under 2021 - om det är möjligt. Våra medlemmars önskan om att få resa är stor och självklart hoppas vi att det är möjligt att resa under 2021. SMC Travel utgår från regeringens och myndigheternas rekommendationer och samtidigt följer vi utvecklingen noga i samtliga länder dit vi planerar våra resor. Om resorna ställs in återbetalas resan till bokade deltagare.

Resorna 2020

SMC Travel ställde in samtliga resor som skulle genomföras utanför Sverige  under 2020 samt resan till Nya Zeeland i mars 2021. Besluten fattades löpande utifrån UDs avrådan, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och en rimlig bedömning av utvecklingen under de närmaste månaderna inför avresan. 

Alla deltagare har informerats och fått hela resans kostnad återbetald enligt Paketreselagen och SMCs resevillkor. SMC Travel har dessutom valt att erbjuda alla deltagare som inte kom iväg på sin bokade resa 2020 att boka motsvarande resa 2021 några dagar innan bokningen öppnar. 

Resorna 2021
Tyvärr kan vi inte sia in i framtiden och ingen vet om det går att genomföra resor utanför Sveriges gränser 2021..Resorna är planerade i samråd med ansvariga guider. Guiderna vill självklart genomföra resorna om det är möjligt. Därför har vi öppnat bokningen och många resor är fullbokade. Samtidigt är vi realistiska och väl medvetna om att en del resor inte kan genomföras på grund av pandemin. Ingen deltagare drabbas ekonomiskt om resor ställs in eftersom SMC Travel återbetalar hela resans belopp samtidigt som beslut fattas om att en resa ställs in. 

Brev till deltagare och guider februari 2021