Välkommen till SMC Västerbotten

Organisation - Styrelsepresentation, protokoll m.m. 

Club - Klubbar i länet, rabatter, fikaställen, kvällskörningar m.m.
School - Grus- och grundkurser, föreläsningar, instruktörsutbildning m.m.
Travel - Roliga mc-vägar, restips m.m.

Nyheter


Sommarens beläggningsarbeten i Västerbotten

2021-05-24 Juni- september kommer ett stort antal beläggningsarbeten att genomföras runt om i Västerbotten. SMC Västerbotten berättar här var och när vägarbetena pågår i vårt distrikt. Trafikverket tipsar också om vilka vägar du bör undvika och när medan entreprenören genomför infräsning och sedan asfalterar. � L�s mer

Använd släta räcken på väg 541

2021-03-16 Idag har SMC Västerbotten skickat ett remissvar till Trafikverket som gäller väg 541 som är en delsträcka i Umeåprojektet, en ringled runt Umeå. Trafikverket har redan beslutat om att mittseparera vägen och höja hastigheten till 100 km/t. SMC Västerbotten påtalar att Trafikverket kan minska skaderisken om oskyddade trafikanter som kör in i räcket genom att välja släta räcken utan utstickande delar samt placera det på ett säkert avstånd från körbanan. Eftersom man tidigare bytt ut vajerräcken mot betongräcken föreslår SMC att man väljer dessa även på väg 541. � L�s mer